Medisch

Ethisch

Research

Team

Onderzoek naar medisch ethische aspecten rondom seksualiteit en zwangerschap

Abortus

Op dit ogenblik verdiept M.E.R.T. zich speciaal in het onderwerp abortus. Via de media komt regelmatig informatie hierover naar de burger. Vaak wordt dat gerelateerd aan voorbeelden uit en de situatie in Amerika. Maar hoeveel kennis over abortus is er aanwezig bij de bevolking van Nederland.

Resultaten

Het is de bedoeling dat hierna her en der in het land andere enquêtes en interviews op straat en in openbare gelegenheden zullen volgen, zodat duidelijk wordt welke kennisleemtes er zijn bij de bevolking in den breedte. Na elk onderzoek zullen de resultaten worden gepubliceerd op deze website, gedeeld in de media en/of worden aangeboden aan de politiek. Opdat de kennis over deze medisch ethische onderwerpen wordt vergroot.

enquêtes

Daarom houdt M.E.R.T. door het gehele land enquêtes op straat om te peilen wat de burger weet. Niet hoe men denkt over abortus, maar van welke feiten zijn de burgers op de hoogte. Feiten die zijn te vinden in informatie van de overheid en andere bronnen.

Download hier

De antwoorden op de eerste enquête.

Publicaties

Onderzoeken betreffende mogelijke psychische gevolgen na een abortus:

Onderzoeken naar de abortusoverwegingen:

Onderzoeken met betrekking tot de abortuspil:

Onderzoek naar de relatie strengere wetten en abortuscijfers:

Diverse onderzoeken

Contact via e-mail: info@merteam.nl

2024 © Alle rechten voorbehouden